เหตุด่วน เหตุร้าย โทรแจ้ง ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑

ทำเนียบผู้บังคับการ          
  ผู้บังคับบัญชา   
 

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
ได้จัดให้มีพิธีรดน้ำดำหัวขอพร อดีตผู้บังคับบัญชาอาวุโส
และผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน เนื่องในวันสงกรานต์
บริเวณหน้าที่ทำการ ภ.จว.นครสวรรค์
วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายชัยโรจน์ มีแดง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์
ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระ
และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ วัดวรนารถบรรพตฯ (วัดกบ)

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์
ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ท.วรศักดิ์ นพสิทธิพร
ผบช.ภ.๖ เป็นประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.พิชัย เจียมบุรเศรษฐ์
รอง ผบช.ภ.๖ พล.ต.ต.ชวลิต ชาญเวชช์ รอง ผบช.ภ.๖
คณะที่ปรึกษา และคณะแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๖ ได้ร่วมพิธีประดับยศ
ว่าที่ ร.ต.ต.แก่ข้าราชการตำรวจผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร
กดต. อายุ ๕๓ ปี ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.๖
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ภ.จว.นครสวรรค์
ได้จัดทำโครงการทำความดี โดยร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร ภ.จว.นครสวรรค์
มีข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมบริจาคโลหิต จำนวน ๖๐ นาย
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. พ.ต.อ.ชัยยันต์ เบญจาทิกุล
รรท.ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ เป็นประธาน ในการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร ภ.จว.นครสวรรค์
โดยมี รอง ผบก.ภ.จว.นว. ทุกท่าน หน.สภ.ฯ ตร.ท่องเทียว
ตร.ทางหลวง ตร.รถไฟ และ ตม.จว.นว. รวม ๑๕๐ นาย
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์  ชวาลวิวัฒน์
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจท่องเที่ยว ๕
กองกำกับการ๔ กองบังคับตำรวจท่องเที่ยว(ตำรวจท่องเที่ยวนครสวรรค์)วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ
อาสาตำรวจบ้าน ณ สภ.เมืองนครสวรรค์วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าไปตรวจเยี่ยม
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ พล.ต.ท.วรศักดิ์ นพสิทธิพร ผบช.ภ.๖
และคณะ ออกตรวจเยี่ยม สภ.ในสังกัด ภ.จว.นครสวรรค์  
สภ.ชุมแสง สภ.หนองบัว สภ.ไพศาลี สภ.ท่าตะโก สภ.หนองปลิง


 วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ภ.จว.นครสวรรค์ จัดทำการฝึกทบทวนกองร้อย
ปจ.กองร้อยที่ ๔ และ ๕ ในสังกัด ภ.จว.นครสวรรค์โดยมี่
พ.ต.อ. อรุณ แตงนารา รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ ตรวจสอบการฝึกวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗

พล.ต.ท.วรศักดิ์ นพสิทธิพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๖
เข้าร่วมประชุมสัญจรหน่วยภายในตำรวจภูธรภาค ๖
ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๖

พล.ต.ท.วรศักดิ์  นพสิทธิพร ผบช.ภ.๖ ประธานชมรมกอล์ฟโล่เงิน ภ.๖ จัดการแข่งขันกอล์ฟของข้าราชการตำรวจหน่วยต่างๆ
ในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๖ ณ สนามกอล์ฟจิระประวัติ มทบ.๓๑วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๕๗ พล.ต.ท.วรศักดิ์ นพสิทธิพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๖
เป็นประธานปิดการอบรมและมอบใบประกาศ หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ
ชั้นประทวนยศดาบตำรวจอายุ 
๕๓ ขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและ
เลื่อนยศแบบเลื่อนไหล เป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก
ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๕๗  ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๖

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๕๗ พล.ต.ท.วรศักดิ์ นพสิทธิพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๖
บรรยายพิเศษ การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ
อายุ ๕๓ ขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหล เป็นชั้นสัญญาบัตร
ถึงยศร้อยตำรวจเอกประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๖
พล.ต.ท.วรศักดิ์  นพสิทธิพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๖
พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
และคณะ ตรวจเยี่ยมมอบนโยบาย สภ.ในสังกัด ภ.จว.นครสวรรค์
อาทิ สภ.แม่เปิน สภ.ชุมตาบง สภ.แม่วงก์ สภ.แม่เล่ย์ และสภ.พยุหะคีรี

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
ปล่อยแถวก้องร้อย ปจ.กองร้อยที่ ๑ สังกัด
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อไปปฎิบัตหน้าที่ในกรุงเทพฯวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
และคณะดารานักแสดงช่อง ๓ ร่วมกับ พระอาจารย์ เอกชัย สิริญาโณ
ร่วมจัดทำโครงการหนึ่งในล้านความดี เทิดไท้องค์ราชันย์
เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม อุทิศถวาย
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ณ ศาลาการเปรียญ วัดสระเกศ
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

วันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๕๖ พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ และ
พ.ต.อ.นิกร เข็มของ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
ร่วมพิธีไหว้ขอพร เจ้าพ่อเทพารักษ์ เจ้าแม่ทับทิม ช่วงเทศการตรุษจีน
ณ ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ - เจ้าแม่ทับทิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗

วันนี้ (๓๑ ม.ค. ๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ คณะมังกรทอง
จ้าวพ่อ-จ้าวแม่ปากน้ำโพ คณะเจ้าพ่อไหหลำ
และขบวนเอ็งกอพะบู๊ เข้าอวยพร พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์
ผู้บังคับการตำรวจนครสวรรค์ และข้าราชการตำรวจ
ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน
ณ บ้านพักผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗

วันนี้ ๓๐ ม.ค. ๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ พ.ต.อ. นิกร เข็มทอง
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๑๐๐ วัน)
อุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
ณ วัดสุคตวราราม (วัดยาง ) ต.นครสวรรค์ตก อ. เมือง จ.นครสวรรค์
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗

กรมควบคุมมลพิษ โดยฝ่ายตรวจสอบและบังคับการ ร่วมกับ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๔ ให้บริการตรวจวัดมลพิษจากรถยนตร์ และ
ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนตร์เบื้องต้น พร้อมใหเคำปรึกษา แนะนำ แก้ไข
ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องยนตร์ เพื่อลดปัญหามลพิษ
ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ >>>รายละเอียดเพิ่มเติม


วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๕๗ พล.ต.ท.วรศักดิ์ นพสิทธิพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๖
เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
โดยมี พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
และได้ประกอบพิธีสงฆ์ ถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม ร่วมกรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล
ให้ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตพร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น
และผู้ที่ให้การสนับสนุนกิจการของตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗

วันนี้ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ พล.ต.ท.วรศักดิ์ นพสิทธิพร ผบช.ภ.๖
พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์
พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.นครสวรรค์
ได้ร่วมพิธีหล่อพระเกศพระพุทธศรีพระสัพพัญญูฯ
โดยมี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗

เวลา ๑๐.๓๐ น. กลุ่มมวลชนเสื้อขาวนครสวรรค์เดินขบวน มาให้กำลังใจตำรวจ
โดยมี พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ รับมอบช่อดอกไม้
ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗

ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
ณ บริเวณลานหน้าอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์์ ได้จัดให้มีการละเล่น
และกิจกรรม รวมทั้งนิทรรศการ ต่าง ๆ ให้เด็กร่วมสนุกและผู้ปกครองเยี่ยมชม
พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม อุทิศถวาย
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ณ ศาลาการเปรียญ วัดสระเกศ
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗

พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
ได้ร่วมบรรยายพิเศษให้แก่ นายร้อยตำรวจ ๕๓ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๖

และในวันเดียวกัน พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
และข้าราชการตำรวจสังกัด ภ.จว.นครสวรรค์ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ด.ต.อนันต์ แลโสภา สังกัด ภ.จว.กำแพงเพชร ทีเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ รักษาความสงบกองร้อย ปจ. ที่ กทม.วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗

พ.ต.ท.หญิง สุนทรี ภู่คำมี สว.ฝอ.ภ.จว.พิจิตร พร้อมคณะ
เดินทางมาศึกษาดูงานที่ ศูนย์รับแจ้งเหตุ ๑๙๑ ภ.จว.นครสวรรค์
โดยมี พ.ต.ท.หญิง วาสุกาญจน์ เดชาโชคฐิติวัฒน์ สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์
ให้การต้อนรับและเป็นบรรยายให้กับคณะผู้เดินทางมาดูงานในครั้งนี้

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

สารอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๗ จาก พล.ต.ท.วรศักดิ์ นพสิทธิพร ผบช.ภ.๖>>> ดูเพิ่มเติม

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖

พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ได้แจกเสื้อของมูลนิธิมิรเคิลออฟไลฟ์และแผนพับรณรงค์
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ให้กับผู้ใช้ยานพาหนะที่จุดบริการประชาชนหน้าค่ายจิรประวัติและจุดบริการประชาชน
ของ สภ.โกรกพระ (แยกยางตาล) จ.นครสวรรค์


วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ ปล่อยแถวระดมกวาดล้างป้องกันปราบปรามยาเสพย์ติดช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗
ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์

เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ท.วรศักดิ์ นพสิทธิพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๖
พล.ต.ต.สรศักดิ์ เย็นเปรม รองผู้บัญชาการภาค ๖
ประชุมมอบนโยบาย การป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗
มณฑลทหารบกที ๓๑ ค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์
โดยมี พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์
พ.ต.อ.ดำรงค์ เพ็ชรพงศ์ รองผบก.ภจว.นครสวรรค์
และหน.สถานี ในสังกัด ภ.จว.นครสวรรค์ต้อนรับเและเข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกันเพื่อนำนโยบาย ไปปฏิบัติต่อไป

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗
ณ บริเวณหน้าค่ายจิรประวัติ นครสวรรค์วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

พล.ต.ต. สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค ์ได้ต้อนรับ
พ.ต.อ.สมเดช ฐิตวัฒนะสกุล รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี พร้อมคณะ รวม ๑๒ นาย
เดินทางมาศึกษาดูงานที่ ศูนย์รับแจ้งเหตุ ๑๙๑ ภ.จว.นครสวรรค์
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖

พล.ต.ต. สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์
รองผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ พร้อม หน.สภ.เมืองนครสวรรค์ สภ.หนองปลิง
สภ.บางม่วง สภ.พยุหะคีรี สภ.เก้าเลี้ยว ส.ทท.๕ กก.๔ บก.ทท. ส.ทล.๔
กก.๑ บก.ทล. ส.รฟ.นครสวรรค์ อส.ตร. มีกำลังพลที่ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างฯ
ในครั้งนี้ประกอบด้วย รวมทั้งสิ้นประมาณ ๒๕๐ นาย
ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖


ประกาศ ตร. ในเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ >>> อ่านเพิ่มเติม

 

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

พล.ต.ท.วรศักดิ์ นพสิทธิพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๖
พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ ๕๓ ปี
เพื่อเลื่อนเป็นชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6

 

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม อุทิศถวาย
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ณ ศาลาการเปรียญ วัดสระเกศและในวันนี้ (๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) พ.ต.อ.นิกร เข็มทอง รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์
พ.ต.อ.คณากร รุ่งขจรกลิ่น ผกก.สภ.เมืองนครสวรรค์ พร้อมข้าราชการในสังกัด
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร อุทิศถวายเป้นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก (สิ้นพระชนม์ ๕๐ วัน)
ณ วัดสุคตวราราม

 

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
ร่วมพิธจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ณ บริเวณตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โดยมี นายชัยโรจน์ มีแดง ผจว.นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ข้าราชการตำรวจสังกัดนครสวรรค์ นำโดย พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์
จำนวน ๘๗ รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ณ เทศบาลนครนครสวรรค์
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

ข้าราชการตำรวจสังกัดนครสวรรค์ นำโดย พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี
ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์


วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

แถลงการณ์รัฐบาล ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. >>> อ่านต่อเพิ่มเติม


วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

วันนี้ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ภ.จว.นครสวรรค์ ร่วมกับ
แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 1 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด และ สนง.พลังงานจังหวัด
ได้ร่วมกันจัดสภากาแฟยามเช้า(Morning Meeting) ขึ้นที่บริเวณริมบึงสระน้ำ
ภายใน ภ.จว.นครสวรรค์ โดยมีนายชัยโรจน์ มีแดง ผจว.นครสวรรค์
เป็นประธานและหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน ร่วมงานในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ ปล่อยแถวตรวจสถานบันเทิง
ในพื้นที่เขตอำเภอเมือง จังหวัด นครสวรรค์วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์
พร้อมรอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ หน.สภ.ทุกแห่งในสังกัด ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์
ณ ตำรวจภูธรภาค ๖วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖


พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์
ร่วมพิธีปล่อยแถว ข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ภ.จว.นครสวรรค์
เพื่อระดมกวาดล้างในช่วงเทศกาลลอยกระทง ณ ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์

 

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

วันที่ ๑๒-๑๕ พฤษจิกายน ๒๕๕๖ พล.ต.ต.ชวลิต ชาญเวชช์ รรท.รอง ผบช.ภ.๖
พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์
ร่วมพิธีปล่อยแถว ข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ภ.จว.นครสวรรค์
เพื่อระดมกวาดล้างยาเสพย์ติด ณ ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ ๑๒-๑๕ พฤษจิกายน ๒๕๕๖ ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
ได้จัดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจ
ด้านการใช้อาวุธปืนและการยิงปืน ณ สนามยิงปืนศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
โดยได้รับเกียรติจากพลเอกหม่อมหลวงทศนวอมร เทวกุล
รองสมุหราชองครักษ์ เป็นหัวหน้าครูฝึกและเป็นวิทยากรวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ พร้อมข้าราชการตำรวจ
ในสังกัด ภ.จว.นครสวรรค์ ร่วมประชุมบริหารสัญจรประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ สถานีตำรวจภูธร หนองบัว
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ พร้อมข้าราชการตำรวจ
ในสังกัด ภ.จว.นครสวรรค์ ร่วมแจกข้าวสารให้แก่ ตำรวจ แม่บ้าน และครอบครัวตำรวจ


วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ ต้อนรับขณะรัฐมนตรี
งานสร้างอนาคตไทย๒๐๒๐ ณ เทศบาลนครนครสวรรค์

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ชุมชน เนินกว้าว
ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ และชุมชนสะพานดำหลังกองใต้

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

วันนี้ 30 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. กองวินัยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นำโดย พ.ต.อ. ปราโมทย์ เจริญวัฒนสุข รอง ผบก.วน. และคณะได้เดินทางมา
สนับสนุนเป็นวิทยากรตามโครงการวินัยสัญจร ในปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุม 1
ภ.จว.นครสวรรค์ โดยมีข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรสังกัด ภ.จว.นครสวรรค์เข้าอบรมรวม 60 นายเมื่อเวลา 10.00 น. (30 ต.ค. 56) พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์
เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิถาพพนักงานสอบสวน
ของ ภ.จว.นครสวรรค์ โดยมร พล.ต.ต.วิสุทธิ์ เปล่งขำ และคณะ เป็นวิทยากร
ผู้เข้ารับการอบรมเป็น พงส.สังกัด ภ.จว.นครสวรรค์ รวม 60 นาย
ณ ห้องประชุม สภ.เมือง นครสวรรค์

พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ พร้อมข้าราชการตำรวจกว่าร้อยนาย
ร่วมทำพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาล อุทิศถวายสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ณ วัดสุคตวรารามวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556 พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร. ได้มาตรวจเยี่ยม
ผู้ประกอบการร้านทองในตลาดปากน้ำโพและตรวจเยี่ยม สถานีตำรวจ
ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์และประชุมชี้แจงหัวหน้าสถานีและผู้ประกอบการร้านทอง
เพื่อมอบนโยบายและสั่งการ เรื่องการป้องกันการโจรกรรมร้านทองวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2556
บริเวณหน้าสนามศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีส่วนราชการ ข้าราชการ
พนักงาน สมาชิกชมรม สมาคม มูลนิธิ สถาบันการศึกษา ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖

พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมชุมชนชอนตะวัน
ตามโครงการ "ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ พบประชาชน"
ใส่ใจ ประชาชน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
เป็นประธานจัดงาน วันตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยตำรวจในสังกัด
ประชาชน ร่วมงานอย่างคับคั่ง การเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อ่านสารของนายกรัฐมนตรี และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว) ตำรวจทุกนายได้กล่าวคำปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ และร้องเพลงมาร์ชตำรวจร่วมกัน นอกจากนี้ได้จัดให้มีพิธีสงฆ์ถวายภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคล

 

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ 
พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191
เข้ารับมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ ชนะเลิศ อันดับ 1
โครงการประกวดศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ดีเด่น ตร. 
ประจำปี 2556 จาก พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร.
เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2556 ณ ห้องประชุม 1 ตร.วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖

นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ได้นำคณะผู้นำชุมชนเข้าศึกษาดูงานศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ภ.จว.นครสวรรค์
จำนวน 100 คน โดยมี พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์
พร้อมข้าราชการตำรวจ ภ.จว.นครสวรรค์ ให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกันวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

วันนี้ 30 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์

ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการและตรวจความพร้อม

ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ บริเวณด้านอาคารหน่วยปฏิบัติการพิเศษ

โดยมีข้าราชการตำรวจชุดปฏิบัติการและอาสาสมัครตำรวจบ้านรวม 120 นาย

พร้อม หน.สภ.ร่วมพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชการ
ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2556
ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
๒๐ กันยายน ๒๕๕๖
โครงการอบรมพัฒนาจิตใจและสติปัญญา"สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด"
โดย พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีร่มเย็น อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ณ ศาสนสถาน มทบ.๓๑ ค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์


๑๙ กันยายน ๒๕๕๖

ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์เข้าร่วมพิธีเสี่ยงทายองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมประจำปี ๒๕๕๗วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖
พิธีมอบประกาศเกียรติบัตรและเข็มยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการตำรวจ
ในสังกัดตำรวจภูธรภาค๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
โดย พล.ต.อ.อมรินทร์ อัครวงษ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ณ ศฝร.ภ.๖วันที่ 16 สิงหาคม 2556
โครงการอบรมพัฒนาจิตใจและสติปัญญา"สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด"
โดย พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีร่มเย็น อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2556 ณ ศาสนสถาน มทบ.31 ค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์

วันที่ 13 สิงหาคม 2556
พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์
พร้อมด้วยข้าราชการทหาร ตำรวจ
ร่วมกันพัฒนาบริเวณ ตำรวจภูธรนครสวรรค์

วันที่ 12 สิงหาคม 2556

พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์
เช้า ร่วมทำบุญตักบาตรหน้า เทศบาลนครนครสวรรค์
และงานเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์
เนื่องในวันแม่ แห่งชาติ ณ ศาลาประชาคมนครสวรรค์
ภาคค่ำ ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด
ทำพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
ณ บริเวณหน้า ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 8 สิงหาคม 2556

พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์
วางพวงมาลา ร่วมกับข้าราชการ หลายหน่วยงาน เนื่องในวันรพี
ณ ศาลจังหวัดนครสวรรค์วันที่ 1 กรกฏาคม 2556
พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์
พ.ต.อ.ชัยยันต์ เบญจาทิกุล รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์
พ.ต.อ.นิกร เข็มทอง รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์
ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม พลตรี วิโรจน์ คำเรือง
ณ วัดนครสวรรค์
วันที่ 27 มิถุนายน 2556
พล.ต.ต.ธวัช บุญเฟื่อง เลขาธิการนายกรัฐมนตรีตรวจข้าว จังหวัดนครสวรรค์
พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์
ร่วมกับจังหวัดปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตรวจโกดังข้าว


วันที่ 24 มิถุนายน 2556
พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรนครสวรรค์
ร่วมงานพิธีทำบุญเปิดอาคารใหม่ ศาลอุทธรณ์ ภาค ๖ ศาลจังหวัดนครสวรรค์วันที่ 13 มิถุนายน 2556
พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรนครสวรรค์
พ.ต.ท.หญิง วาสุกาญจน์ เดชาโชคฐิติวัตน์
สารวัตรงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พร้อมข้าราชการตำรวจ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191
เข้ารับ โล่และประกาศ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ดีเด่น อับดับที่ 1
ประเภทศูนย์ขนาดกลาง จาก พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประวัติความเป็นมา    
โครงสร้าง ภ.จว.นว.    
กำหนดอำนาจหน้าที่ี่  
พล.ต.ต.สืบก์ศักดิ์ ชวาลวิวัฒน์
ผบก.ภ.จว.นครสวรรค
สถานที่ตั้งที่ทำการ    
เขตพื้นที่รับผิดชอบ  

ประวัติการปฏิบัติราชการ
นโยบายการปฏิบัติงาน

รับ-ส่งเอกสารE-COP

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

คู่มือประชาชน
สายด่วนกระทรวง ICT
พบเห็นเว็บที่หมิ่นสถาบัน
ปิดเว็บนั้นภายใน 24 ชม

click แจ้งได้ที่นี่

lostcar


ตรวจสอบความถูกต้อง
ของรถยนต์ รถจักรยานยนต์
ที่จะ ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน
ได้ที่นี่


ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์

เหยี่ยวข่าวออนไลน์

วามรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
มงคลปริตร


1 คู่มือเล่มใหญ่ คำอธิบาย
แนวทางการปฏิบัติตาม
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๑
(แก้ไขตามกฎก.ตร.
ว่าด้วยประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ
ของตำรวจ ฉบับที่ ๒
(พ.ศ.๒๕๕๓) ระดับหน่วยงาน

2 คู่มือเล่มเล็ก คำอธิบาย
แนวทางการปฏิบัติตาม
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๑
(แก้ไขตามกฎก.ตร.
ว่าด้วยประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ
ของตำรวจ ฉบับที่ ๒
(พ.ศ.๒๕๕๓) ระดับบุคคล

3 แผ่นพับ กฎ ก.ตร.
ฉบับปี ๒๕๕๓ (ฉบับประชาชน)

เว็บบอร์ด
รับเรื่องร้องเรียน
ตำรวจภูธรจังหวัด
นครสวรรค์

 
คำรับรองปฏิบัติราชการ          
องค์ความรู้ ภ.จว.นว.          
รายงานคดีอาญา 5 กลุ่ม          
ไฟล์ สมุดโทรศัพท์
ตำรวจภูธรจังหวัด
นครสวรรค์
     
หน่วยงานราชการ
         
             
ตัวชี้วัด
แจ้งเว็บผิดกฏหมาย
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
PowerPoint พ.ร.บ.คอม
         

สหกรณ์ออมทรัพย์
ตำรวจภูธรจังหวัด
นครสวรรค์

         
 
หน่วยงานในสังกัด


สภ.หนองบัว
สภ.ชุมแสง
สภ.บรรพตพิสัย
สภ.ลาดยาว
สภ.พยุหะคีรี
สภ.โกรกพระ
สภ.ท่าตะโก
สภ.ตาคลี
สภ.ไพศาลี
สภ.เก้าเลี้ยว
สภ.ตากฟ้า
สภ.แม่วงก์
สภ.แม่เปิน
สภ.ชุมตาบง
สภ.บางม่วง
สภ.หนองกรด
สภ.แม่เล่ย์
สภ.นิคมเขาบ่อแก้ว
สภ.บางประมุง
สภ.จันเสน
สภ.ตะคร้อ
สภ.หนองปลิง
เว็บไซต์ ภ.จว.ในสังกัด ภ.6
ภ.จว.พิษณุโลก
ภ.จว.กำแพงเพชร
ภ.จว.เพชรบูรณ์
ภ.จว.อุทัยธานี
ภ.จว.อุตรดิตถ์
ภ.จว.สุโขทัย
ภ.จว.พิจิตร
ภ.จว.ตาก
แผนที่แสดงเส้นทาง
เดินรถเลี่ยงเมือง
   ในเขตพื้นที่
   ตำรวจภูธรภาค 6

ประกาศ
งานส่งกำลังบำรุง

ร่างขอบเขตงาน TOR
และร่างเอกสารประกวด
ราคาจ้างก่อสร้างอาคาร
ที่ทำการสภานีตำรวจ
ทดแทน

สอบราคาจ้างเหมา
ทำความสะอาด


สอบราคาซื้อเครื่องแบบสนาม

TOR เรือนแถวไพศาลี

TOR เรือนแถวบางประมุง

ประกาศขายทอดตลาด
สิ่งของหลวงที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

ประกาศขายทอดตลาด
สิ่งของหลวงที่ชำรุด (ครั้งที่ ๒)

ประกาศสอบราคาซื้อ
เครื่องแบบสนาม สำหรับกองร้อย
ควบคุมฝูงชน


คู่มือการติดตามและ
ป้องกันเด็กสูญหาย
แนวทางแก้ปัญหาเด็กและ
เยาวชนของจังหวัด
นครสวรรค์
ตำรวจกับแนวทางปฏิบัติ
กรณีคนหายพลัดหลง
       
         
               
 
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
คณะจัดทำ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.0-5688-2626
E-Mail:nakhonsawan2005@hotmail.com
All rights reserved. Nakhonsawan Provincial Police